Originálne detské sedačky Volvo

Originálne detské sedačky Volvo

NOVÁ GENERÁCIA DETSKÝCH SEDAČIEK

NOVÁ GENERÁCIA DETSKÝCH SEDAČIEK

Chrbtom k smeru jazdy, čelom k pokrokovému mysleniu

Naše inovácie v oblasti bezpečnosti pomáhajú udržiavať bezpečnosť detí v automobiloch už viac ako päťdesiat rokov. Za ten čas sme sa veľa naučili. V novej generácii detských sedačiek pod značkou Volvo Cars sme využili všetko, čo sme sa naučili, a odovzdávame to priamo vám.

ZOBRAZIŤ PONUKU